<body>

21.04.2013.

,

kako da ostavim ovo svoje najdraže?

Kako da donesem ikakvu odluku?
Zar je moguće donijeti presudu sam sebi?